Dear Quý nhà đầu tư,

Chúng tôi xin gửi đến quý vị Bản tin IR Q4/2019 cho nhà đầu tư như file đính kèm.

Link tải báo cáo: /public/userfiles/codong/CTI_IRQ4_VN.pdf

Nội dung bản tin gồm 4 phần:

  • KẾT QUẢ KINH DOANH 2019
  • TRIỂN VỌNG KINH DOANH 2020
  • KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020
  • DANH MỤC ĐẦU TƯ 
  • CÁC HOẠT ĐỘNG IR

Nếu quý vị có câu hỏi nào về CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI),quý vị vui lòng gửi email tới địa chỉ: hoangnam@cuongthuancti.com. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị để ngày càng hoàn thiện hơn và hỗ trợ tốt hơn cho quá trình đầu tư của quý vị.

Trân trọng,