Ngày 26 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại đại hội.

      Tại Đại hội, HĐQT và ban TGĐ đã báo cáo đánh giá, tổng kết các hoạt động SXKD trong năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, đánh dấu một bước phát triển hồi phục quan trọng của CTI sau khi trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Công ty đã nỗ lực thực hiện doanh thu tăng 35,25% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là một thành tựu đáng khen ngợi và cho thấy sự nỗ lực không ngừng của tập thể Công ty trong việc khôi phục hoạt động kinh doanh sau đại dịch. Từ những ảnh hưởng nền kinh tế chưa phục hồi mạnh mẽ, các hoạt động kinh doanh diễn ra chậm rãi. Kết thúc năm 2022, CTI đạt hơn 87,83% so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, nhận thấy được tác động của thị trường đến hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo đã đưa ra các chính sách tiết giảm chi phí, tính toán giá thu mua nguyên vật liệu hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của công ty. Từ đó, giúp công ty đạt được kết quả khả quan khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 120,4% so với kế hoạch.

Bước sang năm 2023, Với những dự án đầu tư và hợp đồng đang có Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục phát huy hết năng lực cũng như trách nhiệm của mình cùng với sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ, nhân viên và sự tin tưởng, thấu hiểu, động viên của quý vị cổ đông để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa công ty đạt được những thành quả cao nhất, đồng thời chỉ đạo và đồng hành cùng Ban lãnh đạo công ty trong việc nghiên cứu, định hướng những kế hoạch đầu tư lâu dài, phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Quang –  Tổng Giám Đốc báo cáo tại đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT

Họ và Tên

1

Nguyễn Xuân Quang

2

Trần Như Hoàng

3

Nguyễn Văn Khang

4

Đới Hùng Cường

5

Vũ Mạnh Cường

6

Vũ Tiến Dũng

7

Nguyễn Hồng Hải

 

        Danh sách thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT

Họ và Tên

1

Nguyễn Đức Thạch

2

Hoàng Thị Hồng

3

Nguyễn Thị Phương Thức

 

 Tại đại hội, HĐQT và Ban kiểm soát cũng đã họp phiên thứ nhất để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 -2028:

- Trên cơ sở biên bản Họp Hội đồng quản trị công ty phiên họp đầu tiên ngày 26/4/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Trần Như Hoàng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Trên cơ sở biên bản họp Ban kiểm soát phiên họp đầu tiên ngày 26/4/2023 về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028; các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Thạch giữ chức danh trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26/4/2023, các thành viên HĐQT đã thống nhất tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023