Tuyển dụng

Do nhu cầu nhận sư Công ty cần tuyển
Vị trí : Trợ lý Tổng Giám Đốc
Yêu cầu: Giới tính nam
Trình độ: Tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành kinh tế
Tuổi : 30t trở lên.
Có kinh nghiệm nắm vững các quy định, văn bản luật về doanh nghiệp, soạn thảo các hợp đồng kinh doanh đầu tư,...