Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây là một trong những công trình trọng điểm của công ty, là công trình chiến lược cho sự phát triển lâu dài của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ,  Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã chỉ đạo và thực hiện các biện pháp thi công cũng như thời gian thi công để đẩy nhanh tiến độ, với mục đích hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra. Với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty, Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dự kiến Dự án sẽ sớm hoàn thành trước 30/01/2021.

         Gói thầu 05: Cầu vượt cao tốc

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 05 đã thi công hoàn thành đạt 95% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang tập trung triển khai thi công lắp đạt ống thoát nước vệ sinh mặt cầu đã thảm nhựa. Đơn vị thi công đang chuẩn bị công tác bàn giao lại cho CĐT

link video cầu vượt cao tốc.

  Gói thầu số 01: Đường 319 nối dài:

Gói thầu số 01 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công vào tháng 12/2019. Đã thi công hoàn thiện lớp bê tông nhựa nóng  trên toàn gói thầu sẵn sàng phục vụ công tác bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

Thi công hoàn thiện gói thầu số 01: đường nối dài 319

          Gói thầu số 02: Cầu Đồng Môn

Gói thầu số 02 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công vào tháng 4/2019. Đã thi công hoàn thiện lớp bê tông nhựa nóng mặt cầu và tổ chức thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 năm 2019.

Thi công hoàn thiện gói thầu số 02: Cầu Đồng Môn

        Gói thầu số 03: Nhánh CVCT, N1,N2

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 03 đã thi công hoàn thành đạt 85% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang tập trung thiết bị, nhân lực thi công lớp cấp phối đá dăm, thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện các nhánh cầu vượt cao tốc, nhánh N1( hướng Tp. Hồ Chí Minh – Nhơn Trạch),nhánh N2 (hướng Nhơn Trạch – Dầu Giây).

Công tác thi công thảm nhựa trên công trường đạt 80%. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập kết vật tư, thiết bị sẵn sàng để thi công đẩy nhanh tiến độ gói thầu. Dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu vào cuối tháng 4 năm 2021.

        Gói thầu số 04: Nhánh T1, T2, P1

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 04 đã thi công hoàn thành đạt 95% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang tập trung thiết bị, nhân lực thi công thảm hoàn thiện lớp bê tông nhựa.

Công tác thi công thảm nhựa trên công trường đạt 80%. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập kết vật tư, thiết bị sẵn sàng để thi công đẩy nhanh tiến độ gói thầu. Dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu vào cuối tháng 4 năm 2021.

      Gói thầu 05: Cầu vượt cao tốc

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 05 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang chuẩn bị công tác bàn giao lại cho CĐT.

        Gói thầu số 06: Cầu Hàng Điều 1, 2

Gói thầu số 06 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công vào tháng 12/2019. Đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật sẵn sàng phục vụ công tác nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng.

      Gói thầu số 07: Hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông

Gói thầu số 07 hiện tại đã thi công đạt 65% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang chuẩn bị thủ tục ký hợp đồng đóng điện với Công ty Điện Lực. Dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu số 07 vào cuối tháng 4 năm 2021.

       Gói thầu số 08: Hạ tầng thu phí

Gói thầu số 08 đã thi công hoàn thành đạt 60% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Riêng hạng mục nhà điều hành với diện tích 4000m2 hiện vẫn chưa được UBND huyện Nhơn Trạch bàn giao mặt bằng để thi công. Dự kiến khi được thẩm định bản vẽ, dự toán và được bàn giao mặt bằng nhà điều hành, đơn vị thi công sẽ tập kết vật tư, thiết bị để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án và cuối tháng 6 năm 2021.

        Gói thầu số 09: Thiết bị, công nghệ, trạm thu phí

Gói thầu số 09 đã thi công hoàn thành đạt 50% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Dự kiến đơn vị thi công sẽ triển khai hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2021 phục vụ công tác thu phí hoàn vốn cho dự án.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện, tiến độ hoàn thành các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây./.