- Cụm công nghiệp Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập tại Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 27/9/2019.

- Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 472/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tân An” do Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO làm Chủ đầu tư.

 Quy mô dự án:

- Tổng diện tích dự án 44,64ha.

- Cơ cấu sử dụng đất:

 -Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Hệ thống đường giao thông nội bộ (đường cấp 3 có chiều rộng 8-12m, thảm BTNN) kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu; Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn khi xả thải ra môi trường; Hệ thống thoát nước mưa; Cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước cho sản xuất…

- Các ngành công nghiệp thu hút: Công nghiệp cơ khí và hỗ trợ cơ khí; May mặc, giầy da; Công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; Công nghiệp chế biến gỗ; Cơ khí đúc gang; Chế biến nông sản và một số ngành công nghiệp, hỗ trợ công nghiệp, các ngành tiểu thủ công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường khác và ưu tiên các ngành nghề truyền thống của địa phương.

 Tổng vốn đầu tư: 435 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):

- Đến hết tháng 12/2022:

+ Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Hồ sơ dự án đầu tư; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; phòng cháy chữa cháy, rà phá bom mìn, vật nổ.

- Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 12/2023: Thực hiện xây dựng hạ tầng hoàn thiện theo QHCTXD, QHCTXD điều chỉnh được phê duyệt.

- Tháng 3 năm 2024: Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Tình hình triển khai thực hiện dự án:

Về thủ tục môi trường đối với dự án: UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án theo Quyết định số 701/QĐ-UBND Ngày 04/3/2021

          Công tác giải phóng mặt bằng:

          Đã hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản trên đất với diện tích 22,4ha (Chiếm 75% diện tích đất bồi thường, GPMB của Dự án (Không tính phần diện tích đất Nhà máy hiện hữu).

           Công tác lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500:

Sở Xây dựng đã có văn bản số 2857/SXD-QLQHKT ngày 26/7/2021 thống nhất các chỉ tiêu sử dụng đất (Quy hoạch điều chỉnh); hiện tại đang thẩm định các nội dung liên quan, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 11/2021.