Đến ngày 16/3/2016; Công tác chuẩn bị cho vận hành để đi vào hoạt động tại trạm thu phí T1 Cần Thơ đã được hoàn tất. Đúng như kế hoạch đã được chuẩn bị, công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên và các bộ phận đã được triển khai đạt kết quả tốt về chất lượng và số lượng, đảm bảo điều kiện để đi vào hoạt động.

Như chủ trương của ban lãnh đạo Công ty, Việc tuyển dụng nhân sự đã được triển khai ưu tiên tuyển người địa phương nhằm giải quyết công ăn việc làm cho con em trên địa bàn TP Cần Thơ có tuyến đường đi qua.

Trang thiết bị, máy móc và hệ thống thu phí tự động hiện đại đã được vận hành thử, nghiệm thu đạt chất lượng theo yêu cầu. Hệ thống hướng dẫn phân luồng giao thông được xây dựng và trang bị theo tiêu chuẩn.

 

Một số hình ảnh của trạm thu phí T1 QL91 Cần Thơ