Trạm thu phí T2 được đặt tại Quận Thốt Nốt Thành Phố Cần Thơ. Đây là trạm thu phí thứ 2 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang.

     Đến nay, tất cả các công tác chuẩn bị đã được hoàn thành như: Xây dựng trung tâm điều hành, các ki ốt, lắp đặt thiết bị hiện đại đến công tác đào tạo CB-CNV.

 Một số hình ảnh trạm thu phí T2

Trung tâm điều hành

 

Trạm thu phí T2