Ngày 27/06/2014 Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số : 2455/QĐ – BGTVT. Về việc thu phí tại trạm thu phí km 1841 + 912 Quốc lộ 1 để hoàn vốn cho dự án xây dựng QL 1 và đoạn tránh TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đông BOT.
Theo đó công ty đã thực hiện theo quyết định của Bộ GTVT thu phí từ lúc 0 giờ Ngày 06/07/2014.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại thông tư số 37/2014/TT – BTC ngày 25/02/2014 và thông tư số 159/2013/TT- BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.
Qua thời gian thực hiện Công ty đã triển khai các biện pháp đảm bảo để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Trạm thu phí, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên thu phí.

                                            Trạm thu phí QL1 đoạn km 1841 + 912