Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tăt Dự án BOT đường 319 nối dài)

Ngày 13 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức ban hành Quyết định 4342/QĐ-UBND về việc thực hiện mức phí dịch vu sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT tại Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2021 cuae Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo đó UBND tỉnh đã chính thức quyết định cho phép Cường Thuận CTI được tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí 319 để hoàn vốn đầu tư dự án bắt đầu từ 00 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án phát huy hiệu quả kết nối trực tiếp tuyến đường cao tốc với tuyến đường tỉnh 319, rút ngắn hành trình giữa Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; đồng thời là tuyến tránh cho các phương tiện lưu thông qua huyện Nhơn Trạch kết nối vào cao tốc qua Quốc lộ 51, đường tỉnh 25B hiện nay có mật độ phương tiện giao thông khá lớn; tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị mới Nhơn Trạch và của tỉnh Đồng Nai.

Tổng chiều dài dự án: Chiều dài tuyến: 9,46 km gồm: tuyến chính dài 2,39 Km (chiều rộng 16m) và các nhánh rẽ dài 7,07km (chiều rộng 8m).

- Điểm đầu dự án tại ngã ba Bến Cam là giao nhau giữa đường 319 (nay là đường Trần Phú) với đường tỉnh ĐT769 (nay là đường Lý Thái Tổ). Điểm cuối dự án: tại nút giao với đường cao tốc HLD tại lý trình Km19+711 (lý trình của đường cao tốc);

- Phạm vi dự án có 04 cầu gồm:

+ Cầu vượt đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đường cao tốc HLD): Thiết kế kết cấu dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng đối

với nhịp chính vượt đường cao tốc HLD, nhịp dẫn hai đầu sử dụng dầm super T, bố trí theo sơ đồ nhịp như sau: (39.1m+40m+39.1m) + (44.8m+72m+44.8m) + (39.1m+40m+39.1m) tổng chiều dài cầu L = 399.65mm, chiều rộng cầu là 16m.

+ Cầu Vượt Sông Đồng Môn: thuộc tuyến chính tại lý trình Km0+750.80 trên tuyến chính, Sơ đồ kết cấu nhịp: 39.1m+40m+39.1m, mặt cắt ngang gồm 07 dầm “super T” BTCT DƯL. Tổng Chiều dài cầu là 119,1m, chiều rộng cầu là 16m.

+ Cầu Hàng Điều 1: thuộc nhánh phụ trái Dầu Giây – Tp.HCM tại lý trình Km1+149.9, Sơ đồ kết cấu nhịp: 3x20.7m, mặt cắt ngang 04 dầm “chữ I” BTCT DƯL. Tổng chiều dài cầu là 63.1m, chiều rộng cầu là 8m.

+ Cầu Hàng Điều 2: thuộc nhánh rẽ Tp.HCM – Nhơn Trạch tại lý trình Km0+596.36, Sơ đồ kết cấu nhịp: 3x20.7m, mặt cắt ngang 04 dầm “chữ I” BTCT DƯL. Tổng chiều dài cầu là 63.1m, chiều rộng cầu là 8m.

 - Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II.

- Phạm vi dự án gồm 03 nút giao: nút giao với đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, nút giao làng đại học quốc tế Phước Thiền và nút giao đầu tuyến.

- Cấp kỹ thuật của đường: đường phố chính đô thị thứ yếu, vận tốc thiết kế Vtk = 70km/h, các nhánh rẽ của nút giao thiết kế với vận tốc Vtk = 40km/h, theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007;

* Trạm thu phí và Nhà điều hành:

- Trạm thu phí tại lý trình Km1+300 thuộc tuyến chính 319 nối dài, qui mô 06 làn xe, trong đó: 04 làn xe cơ giới rộng 3.8m; 02 làn xe thô sơ rộng 4.2m . Kết cấu mặt đường bằng BTCT; Hệ thống mái trạm, cabin chiếu sáng, hệ thống camera và các hệ thống khác có liên quan.

- Bố trí 01 Nhà điều hành trên tuyến đường 319 nối dài, để quản lý và điều hành đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Nhà điều hành trạm thu phí xây dựng với diện tích khoảng 0,4ha (cho cả hai giai đoạn). Nhà điều hành: Quy mô 01 trệt, 01 lầu, có diện tích chiếm đất xây dựng khoảng 407,40 m², tổng diện tích sử dụng khoảng 792,9m².

Các mốc thời gian về dự án:

- Thời gian bắt đầu: 17/7/2017

- Thời gian hoàn thành dự kiến: 30/07/2021

- Dự kiến đầu quý III/2021 đưa dự án vào vận hành khai thác.

Quyết định đầu tư: Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 20/07/2015 và Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Dự án BOT đường 319 nối dài.

Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư dự án được xác định theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

- Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là: 961.510.463.171 đồng (Chín trăm sáu mươi mốt tỷ, năm trăm mười triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn, một trăm bảy mươi mốt đồng).