Cường Thuận IDICO thành lập thêm một Công ty là “Công ty cổ phần Du lịch Cường Thuận CTI”, nâng tổng số các Công ty con, Công ty liên kết và chi nhánh  lên 08 Công ty.

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần cho Công ty cổ phần Du lịch Cường Thuận CTI.

Công ty cổ phần Du lịch Cường Thuận CTI ra đời nhằm mục tiêu phát triển khu du lịch Đảo Ó - Đảo Đồng Trường. Đây được xem là một điểm nhấn của Cường Thuận IDICO khi mở rộng kinh doanh dịch vụ Du lịch – nhà hàng – khách sạn.

Sau khi tiếp nhận lại từ Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai, Cường Thuận đang từng bước xây dựng theo quy mô, thiết kế, xác định đây là một điểm đến lý tưởng của các Du khách.