Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây là một trong những công trình trọng điểm của công ty, là công trình chiến lược cho sự phát triển lâu dài của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ,  Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã chỉ đạo và thực hiện các biện pháp thi công cũng như thời gian thi công để đẩy nhanh tiến độ, với mục đích hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra. Với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty, Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dự kiến Dự án sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới.

          Gói thầu số 01: Đường 319 nối dài:

Gói thầu số 01 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công vào tháng 12/2019. Đã thi công hoàn thiện lớp bê tông nhựa nóng  trên toàn gói thầu sẵn sàng phục vụ công tác bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

Thi công hoàn thiện gói thầu số 01: đường nối dài 319

          Gói thầu số 02: Cầu Đồng Môn

Gói thầu số 02 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công vào tháng 4/2019. Đã thi công hoàn thiện lớp bê tông nhựa nóng mặt cầu và tổ chức thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 năm 2019.

Thi công hoàn thiện gói thầu số 02: Cầu Đồng Môn

          Gói thầu số 03: Nhánh CVCT, N1,N2

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 03 đã thi công hoàn thành đạt 52% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang tập trung thiết bị, nhân lực thi công lớp cấp phối đá dăm, thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện các nhánh cầu vượt cao tốc, nhánh N1( hướng Tp. Hồ Chí Minh – Nhơn Trạch),nhánh N2 (hướng Nhơn Trạch – Dầu Giây).

Riêng khối lượng thi công xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng, kết cấu áo đường đoạn tách nhập làn với đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với chiều dài 1,28 Km chưa được triển khai thi công do bản vẽ thiết kế thi công đoạn tuyến này đang tiến hành làm việc sở GTVT Đồng Nai về công tác thẩm định. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập kết vật tư, thiết bị sẵn sàng để thi công đẩy nhanh tiến độ gói thầu. Dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu số 03 và cuối tháng 12 năm 2020.

             Gói thầu số 04: Nhánh T1, T2, P1

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 04 đã thi công hoàn thành đạt 40% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang tập trung thiết bị, nhân lực thi công thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện các nhánh T1( hướng Nhơn Trạch - Tp. Hồ Chí Minh),nhánh N2 (hướng Dầu Giây - Nhơn Trạch) và gia tải quan trắc lún giai đoạn 4 nhánh P1 (nhánh chạy song song với đường cao tốc Tp. Hồ Chí minh – Long Thành – Dầu Giây để chuẩn bị dỡ tải thi công kết cấu áo đường hoàn thiện.

Riêng khối lượng thi công xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng, kết cấu áo đường đoạn tách nhập làn với đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây thuộc nhánh P1 với chiều dài 0,98 Km chưa được triển khai thi công do bản vẽ thiết kế thi công đoạn tuyến này đang tiến hành làm việc sở GTVT Đồng Nai về công tác thẩm định. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập kết vật tư, thiết bị sẵn sàng để thi công đẩy nhanh tiến độ gói thầu. Dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu số 04 và cuối tháng 12 năm 2020.

Thi công hoàn thiện bê tông nhựa nóng C12,5

gói thầu số 03: nhánh cầu vượt cao tốc, nhánh N1, N2

và gói thầu số 04: nhánh T1 ,T2 

         Gói thầu 05: Cầu vượt cao tốc

Đến thời điểm hiện tại gói thầu số 05 đã thi công hoàn thành đạt 20% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Đơn vị thi công đang tập trung triển khai thi công trên 04 mũi thi công và thi công 03 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công. Cụ thể: Mũi số 01: thi công mố trụ nhịp dẫn phía Long Thành, mũi số 02: Thi công mố trụ nhịp dẫn phía Nhơn Trạch, mũi số 03: thi công cọc khoan nhồi, thân bệ trụ nhịp đúc hẫng qua đường cao tốc và mũi số 04: tổ chức thi công dầm supper T đúc sẵn. Dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu vào cuối tháng 12 năm 2020.

Thi công mố trụ nhịp dẫn gói thầu số 05: cầu vượt cao tốc

 

Thi công đúc dầm gói thầu số 05: cầu vượt cao tốc

Thi công cọc khoan nhồi nhịp đúc hẫng gói thầu số 05: cầu vượt cao tốc

            Gói thầu số 06: Cầu Hàng Điều 1,2

Gói thầu số 06 đã thi công hoàn thành đạt 100% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công vào tháng 12/2019. Đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật sẵn sàng phục vụ công tác nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng.

Thi công hoàn thiện gói thầu số 06: cầu Hàng Điều 1,2

             Gói thầu số 07: Hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông

Gói thầu số 07 hiện tại chưa được triển khai thi công do bản vẽ thiết kế thi công và dự toán gói thầu này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở GTVT Đồng Nai thẩm định. Trong thời gian này, đơn vị thi công đang tiến hành tập kết vật tư tại công trường sẵn sàng phục vụ cho công tác thi công nhằm đầy nhanh tiến độ. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2020.

             Gói thầu số 08: Hạ tầng thu phí

Gói thầu số 08 đã thi công hoàn thành đạt 15% khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công. Hiện tại đơn vị thi công đang triển khai thi công mặt đường bê tông xi măng trạm thu phí. Riêng hạng mục nhà điều hành với diện tích 4000m2 hiện vẫn chưa được UBND Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng để thi công. Dự kiến khi được thẩm định bản vẽ, dự toán và được bàn giao mặt bằng nhà điều hành, đơn vị thi công sẽ tập kết vật tư, thiết bị, tổ chức thi công 03 ca làm việc để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án và cuối tháng 12 năm 2020.

              Gói thầu số 09: Thiết bị, công nghệ, trạm thu phí

Gói thầu số 09 hiện tại chưa được triển khai thi công do bản vẽ thiết kế công nghệ chưa được Sở GTVT Đồng Nai thẩm định. Dự kiến đơn vị thi công sẽ triển khai song song với gói thầu số 08: hạ tầng trạm thu phí nhắm đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án vào cuối tháng 12 năm 2020 phục vu công tác thu phí hoàn vốn cho dự án.