Ngày 27/12/2016. Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quyết định số: 4168/QD-BGTVT: Quyết định về việc thu phí tại trạm thu phí Km50+050 (trạm T2) Quốc Lộ 91, để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn KM14+000 đến Km50+889 theo hình thức BOT.

Căn cứ Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 31/12/2016 Trạm thu phí T2 chính thức đi vào hoạt động. Mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại thông tư 150/2015/TT-BTC ngày 01/10/2015 của Bộ tài chính và các quy định của nhà nước có liên quan.

Trước đó Cường Thuận IDICO đã triển khai các quy trình chuận bị cho công tác vận hành trạm thu phí T2. Đặc biệt hệ thống kết nối liên trạm được công ty thực hiện nhuần nhuyễn, đảm bảo công tác thống kê, hậu kiểm chính xác. 

Là nhà đầu tư có nhiểu năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức thu phí BOT và để đảm bảo cho công tác thu phí, thời gian qua, công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến trạm thu phí như:  Xây dựng bộ máy quản lý trạm, tuyển dụng đào tạo nhân viên thu phí, nhân viên hậu kiểm và các bộ phận liên quan khác. tất cả các nhân viên được đào tạo đều đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ theo quy định. Đặc biệt công ty đã chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo để không xảy ra tình trạng ùn tác giao thông tại khu vực trạm thu phí, đảm bảo an toàn GT, vệ sinh an toàn lao động.

Một số hình ảnh trạm thu phí T2