Ngày 03/03/2014 Bộ GTVT đã có quyết định số 579/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km 14+000 - Km 05+889 theo hình thức BOT. Liên danh SONADEZI-CƯỜNG THUẬN IDICO là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư là: 1.588.631 triệu đồng ( một nghìn năm trăm tám mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu đồng)
Thời gian hoàn vốn dự kiến 16 năm 6 tháng tính từ ngày bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án
Dự án cải tạo QL91 là một dự án giao thông quan trọng, nằm trong hợp phần phát triển hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long, đấu nối giữa Thành phố Cần Thơ với tỉnh Kiên Giang, An Giang và đi Campuchia. Hiện tại, QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 có bề rộng mặt đường nhỏ hẹp chỉ khoảng 5-6m, gồm 2 làn xe, không đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của các vùng trong khu vực. Trước nhu cầu đó, việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 là vô cùng cần thiết và cấp bách.
Liên danh Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chỉ định là nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 1.588.631 tỷ đồng. Sau khi được nâng cấp, mở rộng, đường gồm 2 làn xe cơ giới, bề rộng mặt đường là 11m, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 28 km. Dự kiến, dự án hoàn thành trong năm 2015.
Dự án được thực hiện nhằm nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực; giảm thiểu tắc nghẽn trên tuyến đường then chốt nối Cần Thơ và An Giang; giảm chi phí vận chuyển; góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho việc liên thông giữa các vùng trong khu vực, giảm tỷ lệ các vụ tai nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông.
Trong Liên danh Sonadezi – Cường Thuận IDICO, Tổng công ty Sonadezi góp vốn 40%, Công ty Cường Thuận Idico góp vốn 60%. Phương án hoàn vốn cho dự án là xây dựng 01 trạm thu phí tại Km14+770 QL91 để thu phí; quy mô trạm thu phí, nhà điều hành theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2008/VRA. Thời gian thu phí dự kiến từ tháng 01/01/2016 và thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 16 năm 6 tháng.
Theo lãnh đạo Liên danh Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO: “là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50+889, một dự án có tầm quan trọng, mang ý nghĩa xã hội lớn, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ, An Giang cũng như khu vực miền Tây Nam bộ nói chung, Liên danh Sonadezi – Cường thuận IDICO sẽ nỗ lực thực hiện dự án đúng tiến độ và các quy định đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Qua đây, tiếp tục khẳng định năng lực của Tổng Công ty Sonadezi, Công ty Cường Thuận Idico cũng như sự thành công của Liên danh Sonadezi – Cường Thuận IDICO, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn hiện nay”.