Đơn vị thực hiện đo đạc, kiểm đếm tại thực địa cho biết, 3/6 xã thuộc vùng dự án đã không được đo đạc, chỉnh lý biến động vào năm 2010 nên có sự sai lệch lớn giữa bản đồ với hiện trạng sử dụng đất đai thực tế. Việc này gây khó khăn cho công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Để giải quyết, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức đo đạc, lập bản đồ, chỉnh lý biến động phục vụ cho dự án; đồng thời yêu cầu các lực lượng tăng cường phối hợp với huyện Long Thành đẩy nhanh tiến độ công việc.

Theo vtv.vn.