Để thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015. Trong những tháng cuối năm, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đang ra sức thi đua trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD và xây dựng. Đặc biệt công trình mở rộng, nâng cấp QL 91 là một trong những công trình trọng điểm của công ty trong giai đoạn hiện nay, do vậy công ty đã huy động tổng lực thiết bị, nhân lực triển khai không kể ngày đêm phục vụ công tác thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Đến nay khối lượng công việc đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

                                      Công đoạn hoàn thiện nhựa lớp 2

Đến nay tất cả các gói thầu của Dự án đã và đang hoàn thiện công tác thảm nhựa lớp 2 và công trình sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 12 năm 2015. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ được duy trì, thực hiện theo đúng quy trình, quy định và chỉ dẫn kỹ thuật dự án, chất lượng công trình đạt yêu cầu. Triển khai thực hiện theo đúng hồ sơ, biện pháp tổ chức thi công và ATGT, VSMT được phê duyệt. Việc bố trí đèn báo hiệu, biển báo, rào chắn, giải phân cách, người điều khiển giao thông...Trong suốt quá trình triển khai thi công được công ty thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn và quy trình đề ra.
Các trạm thu phí đang được triển khai gấp rút các hạng mục cuối cùng để đáp ứng tiến độ theo tinh thần triển khai của Dự án. Ngày 01/01/2016 sẽ chính thức thu phí đường bộ đối với Dự án Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang.