Sáng ngày 30/05/2014 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Tại đại hội , Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo, đánh giá, tổng kết các hoạt động SX- KD năm 2013 đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
Năm 2013, Tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, với nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Trước tình hình đó, HĐQT và BĐH công ty đã chỉ đạo, điều hành, bám sát các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao:
- Tổng doanh thu và thu nhập : 612,6 Tỷ đồng, đạt 133% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 22.7 Tỷ đồng đạt 113,5% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.516 đồng /CP.
Công ty có các khoản đầu tư lớn như: Tuyến QL1 (Đoạn tránh TP Biên Hòa),dự án khai thác mỏ đá Bình Lợi - Vĩnh Cửu, dự án khai thác mỏ đá Tân Cang 8, dự án khai thác mỏ đá Đồi Chùa , khu tái định cư Phước Tân, khu tái định cư Bình Minh, dự án QL91 Cần Thơ ... Các dự án trên đang được Công ty triển khai tốt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả khai thác cao; đặc biệt là dự án tuyến QL1 - Đoạn tránh TP Biên Hòa đã được chấp thuận đưa vào khai thác và thu phí.

Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 :

- Về SXKD : Tổng doanh thu 460 Tỷ đồng ; lợi nhuận sau thuế 20 Tỷ đồng
- Về đầu tư : Dự kiến trong năm 2014 tổng mức đầu tư và giải ngân cho hoạt động SXKD và các Công ty liên doanh, liên kết dự kiến 151 Tỷ đồng .Cụ thể :
Mua lại số CP phát hành thêm của Công ty CP ĐT Đồng Thuận, đầu tư thêm vào mỏ đá Tân Cang, đầu tư dự án nút giao thông giữa đương 319 và cao tốc TP HCM - Long Thành, đầu tư dụ án QL91, góp vốn vào Công ty BOT An Thuận Phát, đầu tư các cây Xăng dọc tuyến QL 1A - Đoạn tránh TP Biên Hòa, nâng cấp QL1 - Đoạn km1841+000 - km1851+741...Để thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm 2014, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động chỉ đạo thực hiện phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu hồi công nợ, hoạt động XD và SX, hoạt động thu phí và đầu tư...
Thực hiện các chương trình phát động “ Chung sức vì chủ quyền biển đảo”. Cũng tại Đại hội lần này Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã lồng ghép chương trình “ Chung sức vì chủ quyền biển đảo” để hỗ trợ cho các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền đất nước. Về dự Đại hội và chương trình ý nghĩa trên có Ông : Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND Tỉnh về dự.

                                     Đoàn chủ tich điều hành Đại hội

Ông: Nguyễn Xuân Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt toàn thể CB, CNV Công ty trao tặng 400 triệu đồng cho chương trình “ Góp sức bảo vệ chủ quyền Biển đảo Việt Nam”. Trong đó: Đài truyền hình Việt Nam với số tiền : 100 triệu đồng; Đài truyền hình Đồng Nai: 100 triệu đồng; Báo Thanh niên: 100 triệu đồng và Báo Đồng Nai: 100 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên Công ty đóng góp mỗi người một ngày lương, là cách thể hiện lòng yêu nước cũng như chia sẻ về vật chất và tinh thần với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Biển đảo Tổ Quốc.

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND Tỉnh và Ông Nguyễn Xuân Quang - TGĐ Công ty trao tiền

                        ủng hộ “Chung sức vì chủ quyền Biển đảo Việt Nam”