Sáng ngày 19/04/2018, tại trung tâm hội nghị EROS PALACE, Công ty CPĐTPT Cường Thuận IDICO đã long trọng tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018.

Tại Đại hội, HĐQT và ban TGĐ đã thông qua kết hoạch kinh doanh năm 2018. Cụ thể, doanh thu hợp nhất dự kiến 1.118 tỷ đồng, tăng nhẹ 7 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng ,giảm 3,8% so với thực hiện năm 2017. Đối với công ty mẹ, mục tiêu đạt 705 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chính vẫn là hoạt động thu phí các dự án BOT 400 tỷ đồng, mảng xây lắp 295 tỷ đồng và khai thác đá xây dựng 160 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017.

Để thực hiện kế hoạch, CTI sẽ hoàn thành thi công dự án nút giao 319 và cao tốc TP.HCM-Long Thành để bước sang năm 2019 có thể đưa vào khai thác thu phí. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại Tam Hòa Tam Phước, tổng vốn đầu tư trong năm khoảng 200 tỷ đồng và dự án KDL Đảo ó – Đảo trường, vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Công ty cũng chuẩn bị cho các dự án gối đầu như KCN Phước Bình – Long Thành, dự án nhà ở xã hội Phước Tân. Theo ông Hoàng, đây là cơ sở quan trọng để công ty tạo tiền đề cho những đột phá mới, tạo vị thế mạnh mẽ trong thời gian tới.

Năm 2018, tổng mức đầu tư dự kiến của CTI là 980 tỷ đồng, trong đó, đầu tư 60 tỷ đồng cho dự án nút giao 319 và cao tốc TP.HCM - Long Thành; 200 tỷ đồng cho dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa; 50 tỷ đồng cho khu nhà hàng Đảo Ó - Đồng Trường; 50 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị cho mỏ đá Xuân Hòa, Tân Cang 8 và Thiện Tân 10 và 300 tỷ đồng cho các dự án tiềm năng khác.