Ngày 29/05/2015 Chi bộ công ty cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO đã long trọng tổ chức Đại Hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020
Về dự Đại Hội có sự tham gia đầy đủ toàn thể Đảng viên trong chi bộ, công đoàn viên ưu tú, Đoàn viện thanh niên ưu tú, cán bộ chủ chốt các phòng ban bộ phận.
Đại hội vinh dự đón được đón tiếp các đồng chí. Đặng Minh Nguyệt - Ủy viên BCH, phó Bí thư Đảng uỷ khối, Đ/c Đinh Thị Lý Ủy viên BCH, phó Ban tổ chức Đảng uỷ Khối , Đ/c Lý Trung Kiên ủy viên BCH Đảng uỷ, Bí thư Đoàn Khối.DN tỉnh Đồng Nai về dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết công tác hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ II 2011-2015, đồng thời triển khai dự thảo phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ III 2015-2020 và Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ II.
Qua thảo luận, đại hội đã tham gia góp ý và đa số các các đại biểu đồng ý với dự thảo báo cáo, đề cập đến dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, của Đảng và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020) đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, thể hiện trí tuệ của Đảng cho đại hội. góp ý vào dự thảo báo cáo, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của báo cáo đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện có tính đổi mới, bố cục chặt chẽ, các vấn đề mới có tính lý luận khoa học được thể hiện logic. Dự thảo báo cáo cần phân tích kỹ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua; cần làm rõ nguyên nhân khuyết điểm yếu kém, bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn nhiệm kỳ 2015 - 2020 sát đúng với thực tế của chi bộ.

Đại hội đã nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như những ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ xác định những mục tiêu nhiệm vụ, phương hướng công tác của chi bộ nhiệm kỳ III.
Đại hội cung đã nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Đặng Minh Nguyệt – phó bí thư Đẳng uỷ khối DN tỉnh Đồng Nai. Đ/c đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu ra cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm 5 đ/c và bầu trược tiếp bí thư và phó bí thư chi bộ. Đ/c Nguyễn Sĩ Phong tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Trần Như Hoàng giữ chức vụ phó bí thư chi bộ.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III. với những mục tiêu, nhiệm vụ công tác hoạt động của chi bộ đã được Đại hội tham gia góp ý sâu sát và đầy đủ, kỳ vọng ban cấp uỷ chị bộ nhiệm kỳ III sẽ lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

                                       MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

                  Đ/C Nguyễn Xuân Quang tổng giám đốc công ty, phát biểu tại đại hội

 

 Đ/C Đặng Minh Nguyệt - Ủy viên BCH, phó Bí thư Đảng uỷ khối phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

                                           Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

 

                                         

 

                                              Ban kiểm phiếu tại đại hội

 

                                       Cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ III 2015-2020