Cường Thuận IDICO đã hoàn thành xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sân bay Long Thành

Một số hình tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn