CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI) vừa thông qua phương án mua lại 18,9 triệu cổ phiếu (tương đương 30% vốn điều lệ) làm cổ phiếu quỹ. Trước giao dịch, công ty chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu quỹ nào.

Cường Thuận IDICO dự kiến sẽ chào mua công khai đến toàn bộ cổ đông để làm cổ phiếu quỹ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng lợi ích cho cổ đông. Thời gian thực hiện sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong quý I và II năm nay.

Giá chào mua dự kiến là 22.100 đồng/cổ phiếu tương đương số tiền công ty phải chi ra lên đến gần 418 tỷ đồng nếu muốn mua đủ số cổ phiếu quỹ mong muốn. Tuy nhiên, giá mua có thể thay đổi theo quyết định của chủ tịch HĐQT tại thời điểm đăng ký mua. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Trên thị trường, cổ phiếu CTI vừa trải qua nhịp hồi phục tích cực từ đáy. Kết thúc phiên ngày 14/2, thị giá CTI dừng ở mức 22.300 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 14% trong 1 tuần. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 1.405 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, Cường Thuận IDICO ghi nhận 797 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 34% xuống còn 84 tỷ đồng qua đó mới thực hiện được gần 84% kế hoạch năm.

Theo 
THANH HÀ
Bizlive