Từ tháng 11/2017, ACV đã khẩn trương tiến hành các thủ tục đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà thầu tư vấn FS giai đoạn 1 dự án. Sau 6 tháng, chúng tôi đã lựa chọn được tư vấn trúng thầu là liên danh Nhật Bản - Pháp - Việt Nam (Viết tắt là liên danh nhà thầu JFV). Đồng thời, ACV cũng hoàn thành thủ tục chỉ định thầu tác giả của phương án kiến trúc “Bông sen” (Công ty Heerim Architects & Planners Co., Ltd - Hàn Quốc) là nhà thầu phụ đặc biệt lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách trong gói thầu tư vấn lập FS tổng thể của giai đoạn 1 sau khi phương án kiến trúc nhà ga được Bộ GTVT lựa chọn vào tháng 3/2018.....dẫn từ Link từ báo giao thông