CTI: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau: