CƯỜNG THUẬN IDICO: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU – TÁI CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

CƯỜNG THUẬN IDICO: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU – TÁI CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

CƯỜNG THUẬN IDICO: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU – TÁI CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ Vào thứ 6 27/12/2019 vừa qua, hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ban hành nghị quyết thông qua một số nội dung quan trọng bao gồm việc Phát hành riêng lẻ 100 tỷ trái phiếu và Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc mua...