Cường Thuận IDICO: Dự phòng đầy đủ các khó khăn, nhiều mảng kinh doanh mới tiềm năng

Năm 2019, Ban lãnh đạo CTI dự phòng đầy đủ các khó khăn từ các dự án BOT giao thông, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10%. Điều này được các quỹ ngoại đánh giá là thận trọng do CTI có nhiều mảng kinh doanh mới tiềm năng như mỏ đá, nhà máy bê tông, BĐS, du lịch và xe cơ giới.