Cường Thuận IDICO: Dự phòng đầy đủ các khó khăn, nhiều mảng kinh doanh mới tiềm năng

Năm 2019, Ban lãnh đạo CTI dự phòng đầy đủ các khó khăn từ các dự án BOT giao thông, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10%. Điều này được các quỹ ngoại đánh giá là thận trọng do CTI có nhiều mảng kinh doanh mới tiềm năng như mỏ đá, nhà máy bê tông, BĐS, du lịch và xe cơ giới.

Đồng Nai: Kêu gọi hơn 1 tỷ USD đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông đến năm 2020

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 12 dự án lớn đang mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 1,22 tỷ USD. Những dự án này khi hoàn thành sẽ giúp tỉnh phát triển về kinh tế và bảo vệ môi trường tốt hơn.