Bên lề Quốc hội: Luật PPP kỳ vọng thu hút tối đa nguồn lực tư nhân

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP) đã được trình Quốc hội và sẽ lấy ý kiến góp ý của đại biểu. Ban soạn thảo Luật kỳ vọng, sau khi được Quốc hội thông qua vào Kỳ họp lần thứ 9, Luật này sẽ thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả...