XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Theo đó Công ty đã đầu tư hoàn chỉnh về mặt bằng cũng như các hạng mục liên quan cho dự án với tổng diện tích 1,5ha tại xã Phước Tân - TP.Biên Hòa. Hiện dự án đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện và hoàn tất các hồ sơ thiết kế cơ sở để khởi công.Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 60

Dự kiến mặt bằng tổng thể trạm đăng kiểm.

 


Các dự án khác