HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ – ĐÔ THỊ

1. Các dự án tái định cư thuộc tuyến Quốc lộ 1A – Đoạn tránh Tp. Biên Hoà:
Đây là các dự án hỗ trợ công tác bồi thường giải toả cho việc thi công tuyến Quốc lộ 1A – đoạn tránh Tp. Biên Hoà; bao gồm khu tái định cư Bình Minh và Phước Tân. Mục đích mà Cường Thuận IDICO tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các dự án này ngoài nhiệm vụ được chính quyền giao là định cư cho nhân dân bị giải toả trên tuyến quốc lộ 1A thì mục tiêu không kém quan trọng mà Công ty hướng tới đó là muốn đóng góp lớn cho sự phát triển chung về hạ tầng, dân sinh và giúp cho kinh tế của tỉnh nhà được phát triển hơn. Các dự án này hiện nay được Cường Thuận tham gia quản lý gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận. Trong đó cụ thể như sau:
Khu tái định cư Bình Minh:

Tính đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đã được giải tỏa. Khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại khoảng 87% tổng khối lượng của toàn bộ dự án đạt 144,43 tỷ đồng/166,5 tỷ đồng. Dự kiến sẽ tổ chức bàn giao giai đoạn 1 dự án Khu TĐC xã Bình Minh trong quí II/2015.

 Kỹ thuật hạ tầng hoàn thành khu tái định cư Bình Minh

- Khu tái định cư Phước Tân:

Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng và thi công xong 18,2ha và dự kiến sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2015. Dự án cơ bản hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích được giải tỏa (18,2 ha/ 27,2 ha). Đến thời điểm hiện tại giá trị thực hiện nghiệm thu đạt 60 tỷ đồng.

Kỹ thuật hạ tầng hoàn thành khu tái định cư Phước Tân


Các dự án khác