DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 91 ĐOẠN KM14+000 ĐẾN KM50+889

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số: 888/QĐ-BGTVT: Quyết định về việc thu phí tại Trạm thu phí Km16+905 Quốc lộ 91 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức BOT.

 

Căn cứ Quyết định của Bộ Giao thông vận tải; Bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 02 tháng 4 năm 2016 Cường Thuận IDICO sẽ chính thức thu phí tại Trạm T1 Quốc lộ 91. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Km16+905 Quốc lộ 91 thực hiện theo quy định tại Thông tư 150/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính và các quy định của nhà nước có liên quan.

Là nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức thu phí BOT và để đảm bảo cho công tác thu phí, thời gian qua, Công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến trạm thu phí như: Xây dựng bộ máy quản lý trạm, tuyển dụng, đào tạo nhân viên thu phí, nhân viên hậu kiểm và các bộ phận liên qian. Đặc biệt Công ty đã chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, đảm bảo An toàn giao thông, An toàn lao động cho nhân viên thu phí.

 

Một số hình ảnh trạm thu phí T1 QL91 Cần Thơ

 

 


Các dự án khác