(NDH) Cơ hội bứt phá nhờ sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Đồng Nai

(NDH) Cơ hội bứt phá nhờ sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Đồng Nai

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, nhu cầu dịch chuyển các nhà sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam của các công ty đa quốc gia là một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản công nghiệp Đồng Nai. Theo báo cáo quý II của JLL, nhu cầu thuê tăng mạnh đã đẩy giá thuê đất công nghiệp tại Đồng Nai...

Trung Tâm Đăng Kiểm xe cơ giới

Trung Tâm Đăng Kiểm xe cơ giới

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (Trung tâm),có diện tích gần 15.000m2 là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lướn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ. So với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì Trung tâm có quy mô diện tích lớn hơn tạo nhiều thuận lợi cho các loại phương tiện cơ giới...