Cường Thuận IDICO: Thành lập Cụm công nghiệp Tân An, hội tụ các yếu tố tăng trưởng dài hạn

Cường Thuận IDICO: Thành lập Cụm công nghiệp Tân An, hội tụ các yếu tố tăng trưởng dài hạn

Quỹ thành viên của Ngân hàng TNHH MTC Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam),ASAM Việt Nam vừa qua có 2 lần liên tiếp mua vào cổ phiếu CTI của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO với tổng cộng gần 3,1 triệu cổ phiếu. Giao dịch khiến Shinhan Bank Việt Nam trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 9,8%, tương...