Ngày 26 tháng 06 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

      Tại Đại hội, HĐQT và ban TGĐ đã báo cáo đánh giá, tổng kết các hoạt động SXKD trong năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2019 đã kiểm toán với tổng doanh thu 796.62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83.99 tỷ đồng.

        Ông Nguyễn Xuân Quang Tổng giám đốc cho biết tình hình hoạt động sản xuất và thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra. Trong đó cụ thể:

+ Đảm bảo trong năm 2020 thi công hoàn thành dự ánĐường 319 và nút giao với Cao tốc TP.HCM-Long Thành Dầu Giây để có thể đưa vào khai thác thu phí vào đầu năm 2021.

+ Giao nhà cho khách hàng Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa đúng tiến độ vào tháng 09/2020.

+ Hoàn thành các hồ sơ pháp lý về đền bù giải phóng Cụm công nghiệp Tân An trong năm 2020 để bước sang năm 2021 có mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng.

+ Hoàn thành việc chuyển nhận các hồ sơ của mỏ đá Thiện Tân 11 để tiếp tục lập các thủ tục đầu tư khai thác, dự kiến trong hết năm 2021 mỏ đá sẽ đi vào hoạt động và cho sản phẩm.

+ Hoàn thành việc đền bù giải phóng tiến độ của dự án Khu dân cư 10,4ha trong năm 2020 để năm 2021 triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng.

+ Tiếp tục theo sát các hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Phước Bình 3 và 4 để bước sang năm 2021 có phê duyệt và lập hồ sơ chủ trương đầu tư.

- Hoạt động sản xuất: Đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm cho các hợp đồng đang có; Tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng mới đặc biệt là mãng sản xuất cống bê tông đúc sẳn, quản lý chặt chẽ định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất.

- Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí đảm bảo giảm thiểu thất thu do tiêu cực, từ đó ổn định doanh thu, duy trì tốt nguồn vốn cho hoạt động đầu tư của công ty tại các dự án Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 91 - Cần Thơ -An Giang. Chú trọng và tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư mới như: Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành, Khu dân cư 10,4ha Phường Phước Tân… để sớm có chấp thuận đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, cũng như đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng. Đây chính là cơ sở quan trọng để tạo ra các tiền đề mới giúp công ty đột phát và tạo được vị thế ngày càng mạnh mẽ.