DỰ ÁN ĐƯỜNG CHUYÊN DÙNG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 1480/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu phí hoàn vốn dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại phường Phước Tân và phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT.

Căn cứ Quyết định của Bộ Giao thông vận tải; Bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 05 tháng 5 năm 2021 Cường Thuận IDICO sẽ chính thức thu phí tại Trạm thu phí đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại phường Phước Tân và phường Tam Phước. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại  quyết định số 39/2017/QĐ/UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 và quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trạm thu phí đã chính thức bán vé tháng và vé quý cho các phương tiện từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Là nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức thu phí BOT và để đảm bảo cho công tác thu phí, Cường Thuận IDICO đã triển khai và thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến công tác thu phí như: Xây dựng bộ máy quản lý trạm, tuyển dụng, đào tạo nhân viên thu phí, nhân viên hậu kiểm và các bộ phận liên qian. Đặc biệt Công ty đã chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, đảm bảo An toàn giao thông, An toàn lao động cho nhân viên thu phí.


Các dự án khác