(NDH) Bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành trước tháng 8/2020

(NDH) Bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành trước tháng 8/2020

Thứ trưởng cho biết kế hoạch đến tháng 10 năm nay sẽ trình tại kỳ họp Quốc hội dự án này. Do đó mặt bằng dành cho giai đoạn 1 của dự án cần được bàn giao trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8/2020 để triển khai các hạng mục san lấp. Tháng 12/2021 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng các nhà ga.