Hiện nay, công trình Khu nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa đã thi công xong phần kết cấu phần thân, đang vào giai đoạn hoàn thiện, đã triển khai các hạng mục: xây tô hoàn thiện( khoảng 95%),bả matit trong nhà (khoảng 90%),sơn trong nhà ( khoảng 90%),bả matit ngoài nhà (khoảng 95%),hệ thống M&E (khoảng 90%),lắp đặt hệ thống ống pccc (khoảng 90%)……kết cấu hạ tầng kỹ thuật: đang triển khai làm bể chứa nước sinh hoạt và bể xử lý nước thải (khoảng 95%),đang triển khai lắp đặt thiết bị của bể xử lý nước thải, đang triển khai thi công lắp đặt hệ thống thoát nước và kết cấu đường nội bộ của dự án. Dự kiến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành và bàn giao căn hộ.