1 - Vị trí : Nhân viên kỹ thuật hiện trường 

Số lượng: 02

Yêu cầu: Giới tính nam

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành giao thông có kinh nghiệm thi công công trình >=5 năm 

2 - Vị trí : Nhân viên phụ trách hồ sơ thanh quyết toán  

Số lượng: 03

Yêu cầu: Giới tính nam 

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, giao thông hoặc kinh tế xây dựng có kinh nghiệm  làm hồ sơ >=3 năm 

3 - Vị trí : Nhân viên phụ trách hồ sơ phòng Đầu tư  

Số lượng: 01

Yêu cầu: Giới tính nam 

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chính, quản trị kinh doanh....có kinh nghiệm làm hồ sơ cho các dự án đầu tư mới.

Lương thoả thuận.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số đt: 0934.405.516 ( A.Dương )