1 - Vị trí : Tài xế xe tải ben 

Số lượng: 02

Yêu cầu: Giới tính nam 25 tuổi trở lên, bằng c kinh ngiệm 3 năm

2 - Vị trí : Tài xế xe ủi 

Số lượng: 02

Yêu cầu: Giới tính nam 25 tuổi trở lên, có chứng chỉ nghề hoặc bằng lái xe cơ giới

3 - Vị trí : Tài xế xe lu 3 bánh ( lu tỉnh )  

Số lượng: 01

Yêu cầu: Giới tính nam, có chứng chỉ nghề hoặc bằng lái xe cơ giới

Ghi chú: xe lu, xe ủi chứng chỉ nghề vận hành máy cơ giới công trình.

Lương thoả thuận.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số đt: 0934.405.516 ( A.Dương )