TRẠM THU PHÍ ( TL16 ) ĐƯỜNG 760

- Từ năm 2005 Cường Thuận IDICO đã trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực thu phí đường giao thông thông qua việc mua lại tuyến đường tỉnh lộ ĐT760 – Tỉnh lộ 16 của Tổng Công ty xây dựng Số 5 (Công ty 586) với giá trị hơn 96 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Tỉnh Đồng Nai có trạm thu phí đường bộ BOT. Đến nay dự án này đang cho mức doanh thu hàng tháng khoảng trên 3 tỷ đồng, tạo ra nguồn thu khá ổn định hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Trạm thu phí DT760 - Tỉnh Lộ16


Các dự án khác