Nha o xa hoi
Cong ty cong
TC8-2
duong tranh
QL 91
Banner Khu May Ep Cong
TaiDinhCu
b12
Tram Dang Kiem
TTPTB
thien tan10

Quảng cáo

  • Cống
  • iso 2
  • ISO

Chính sách chất lượng

  • Với phương châm "Đầu tư để phát triển", lãnh đạo và tập thể CBCNV Công Ty CPĐT Phát Triển Cường Thuận IDICO cam kết thực hiện chính sách chất lượng:
  • 1. Đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất;
  • 2. Thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động;
  • 3. Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, vật lực...) để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Hệ thống Quản lý Chất lượng.

Video

http://ctitravel.vn
http://www.dongthuandtc.vn/
http://www.tgn.vn/