CƯỜNG THUẬN IDICO: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU – TÁI CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

 

Vào thứ 6 27/12/2019 vừa qua, hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ban hành nghị quyết thông qua một số nội dung quan trọng bao gồm việc Phát hành riêng lẻ 100 tỷ trái phiếu và Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc mua lại 15- 20 triệu cổ phiếu quỹ trong quý 1/2020.

 

Phát hành 100 tỷ trái phiếu tài trợ cho hoạt động kinh doanh khai thác mỏ:

 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong điều kiện kinh doanh, hoạt động đầu tư của Cường Thuận IDICO trong năm 2019 đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc đa dạng hóa theo chiều dọc hoạt động kinh doanh khi doanh nghiệp lấn sân tham gia vào BĐS Nhà ở xã hội, Hạ tầng Khu Công nghiệp và mở rộng hoạt động khai thác đá xây dựng.

 

Bước vào năm 2020, doanh nghiệp đứng trước vân hội mới khi đi vào triển khai xây dựng hàng loạt dự án bao gồm: KDC xã Phước Tân (Khởi công quý 2/2020),CCN Tân An(Khởi công quý 2/2020) và tiến hành thu phí tại Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD (Quý 1/2020) và Dự án Đường 319 Nối dài (Quý 2/2020).

 

Việc triển khai hàng loạt dự án trong năm 2020 đặt ra bài toán về vốn cho doanh nghiệp. Nghị quyết HĐQT yêu cầu ban Tổng giám đốc công ty thực hiện tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, loại bỏ các dự án có suất sinh lời thấp nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất.

 

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh và khai thác mỏ được xem là giàu tiềm năng được HĐQT yêu cầu đặt trọng tâm nguồn vốn nhằm nâng công suất và sản lượng khai thác. 

Trong tháng 1/2020, công ty sẽ phát hành 100 tỷ trái phiếu có bảo đảm nhằm đầu tư thêm hệ thống khai thác cũng như chi trả tiền sử dụng đất nhằm mở rộng mỏ.

 

Trong năm 2019, công ty cũng đã đầu tư hơn 100 tỷ nhằm mở rộng mỏ và nhập khẩu thiết bị nhằm nâng công suất lên từ 0.83 triệu m3/năm lên 1.1 triệu m3/năm.

 

Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến mua lại cổ phiếu làm Cổ phiếu quỹ:

 

Ngày 20/1/2020 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt DSCĐ lấy ý kiến thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

 

Dự kiến, nếu được thông qua, công ty sẽ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối nhằm thực hiện mua vào từ 15 đến 20 triệu cổ phiếu trong quý 1/2020.