Đá hộc 20x30(cm)
prev
  • Đá hộc 20x30(cm)
next

Đặt hàng

Chi tiết

- Sữ dụng thi công trong các công trình xây dựng dân dụng, cầu cảng
- Sử dụng trong xây dựng cầu đường,bờ kè,cảng