Đá 1x1
prev
  • Đá 1x1
next

Đặt hàng

Chi tiết

- Sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, cầu cảng…
- Sản xuất bê tông tươi cácloại và bê tông khô cho các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẳn
- Sử dụng trong cấp phối sản xuất bê tông nhựa nóng.