Đá 1x1 mi sàng: 5-13mm
prev
  • Đá 1x1 mi sàng: 5-13mm
next

Đặt hàng

Chi tiết

- Sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường,
- Làm bê tông nhựa nóng, Làm bê tông tươi cầu cảng…
- Loại bột đá này dùng làm chân đế gạch bông, gạch lót sàn,phụ gia cho công nghệ betong đúc ống cống và thi công các công trình giao thông..