Đá 0x5 mi bụi các loại
prev
  • Đá 0x5 mi bụi các loại
next

Đặt hàng

Chi tiết

- Sản phẩm đá mi bụi (từ 3 -14mm) là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình chế biến các sản phẩm đá 1x1; 1x2.
- Sản phẩm dùng trong thành phần của bê tông nhựa nóng và nhựa nguội, bê tông khô, dùng để sản xuất gạch BLOCK, rải nền đường, nền nhà, san lấp các công trình, cầu cảng...v..v