Đá 0x4(cm),0x6(cm)
prev
  • Đá 0x4(cm),0x6(cm)
next

Đặt hàng

Chi tiết

- Sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường.
- Làm bê tông nhựa nóng, Làm bê tông tươi cầu cảng, cấp phối nền đường giao thông.