D600-3m
prev
  • D600-3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 600

ĐK ngoài (mm) 740

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 0,47

Thép (kg) 12,17 - 12,99

Trọng lượng (tấn) 1,18