D400-3m
prev
  • D400-3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 400

ĐK ngoài (mm) 510

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 0,26

Thép (kg) 7,63 - 8,18

Trọng lượng (tấn) 0,65