D600-2,5m
prev
  • D600-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 600

ĐK ngoài (mm) 740

Khẩu độ (mm) 2.500

Bê tông (m3) 0,4

Thép (kg) 10,13 - 10,96

Trọng lượng (tấn) 1,00