D300-2,5m
prev
  • D300-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong 300 mm

ĐK ngoài 400 mm

Khẩu độ 2.500 mm

Bê tông (m3) 0,15

Thép (kg) 4,95 - 5,16

Trọng lượng (tấn) 0,375