B 3,0x3,0x1,2m
prev
  • B 3,0x3,0x1,2m
next

Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 3000x3000

KT ngoài 3600x3600

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 4,968

Thép (kg) 363,57

Trọng lượng (tấn) 12,42