B 2,5x2,5x1,2m
prev
  • B 2,5x2,5x1,2m
next

Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 2500x2500

KT ngoài 3000x3000

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 3,45

Thép (kg) 280,43

Trọng lượng (tấn) 8,625